Tecken på utsatthet

Symtom, tecken och företeelser som kan bero på tidigare eller pågående våld kan ha många uttryckssätt:

  • Fysiska - smärta, magont, bröstsmärtor, huvudvärk, yrsel, värk i spända muskler, blåmärken.
  • Känslomässiga - skuld, skam, ångest, mardrömmar, hjälplöshet, känsla av isolering.
  • Relationsmässiga - främlingskap, ändrad sexualitet, tillitsförlust.
  • Intellektuella - koncentrationssvårigheter, beslutsångest, självmordstankar, minnesstörningar.
  • Beteendemässiga - drogmissbruk, isolering, oförmåga att göra det man tidigare klarat av.

Många gånger kan synliga symtom helt saknas.