Samverka

Samhället har ett gemensamt ansvar att arbeta för att förhindra våld i nära relationer och för ett gott bemötande av dem som varit utsatta för våld i nära relationer.

I Gävleborgs län finns en övergripande grupp bestående av representanter från bland annat länsstyrelsen, socialtjänsten, polisen, åklagarväsendet och domstolsväsendet.

Som ett komplement till denna grupp finns samarbetsgrupper/nätverk inom mindre geografiska områden etablerade inom länet. På så sätt underlättas samarbetet mellan samhällets olika instanser och det gemensamma ansvaret förstärks.