Motivera

Motivera den drabbade att göra en polisanmälan. Misshandel är en brottslig gärning.

Vad ska jag göra om patienten väljer att inte berätta?

Om patienten väljer att inte berätta när du frågar så ska den ändå ges stöd och information. Har ditt bemötande varit bra är det i sig själv en ingrediens som får patienten att våga berätta vid ett annat tillfälle.

Dokumentera på lämpligt sätt de skador som föranleder dig att tro att patienten har varit utsatt för våld.

Lämna information och gärna broschyr med telefonnummer till exempelvis kvinnojour, polis, kurator och socialtjänst.

Välkomna patienten att höra av sig igen om det skulle bli aktuellt.