Informera

  • Ingen har rätt att slå en annan människa.
  • Den som blivit slagen är aldrig ansvarig för slaget.
  • Det finns ingen skam eller skuld i att ha blivit slagen.
  • Det går att förändra tillvaron.

Informera om att stöd och hjälp finns att få inom socialtjänsten, kvinnojourerna eller brottsofferjouren. Finns misstanke om att ett brott är begånget kan patienten själv göra en polisanmälan. Vid misstanke om att barn far illa har personalen anmälningsplikt till socialtjänsten.

Hjälp till att förmedla kontakt eller lämna telefonnummer till de olika jourerna i din kommun. Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för sina innevånare. Hjälp till att förmedla kontakten.

Informera om och förmedla telefonnummer till Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 vars telefoner är öppna dygnet runt och vars samtal inte syns på telefonräkningen och där även tillgång till tolk finns.

Hälso- och sjukvården har kuratorer som kan vara samtalspartner eller förmedlande länkar. Sjukhuskyrkorna kan också vara stödjande kontakter.