Generellt bemötande

Ditt bemötande är det som är helt avgörande för om patienten ska våga lita på dig och den vård du representerar.

Arbetar du inom hälso- eller tandvård kanske det viktigaste du kan göra är att informera om att hjälp finns att få och att vid behov förmedla kontakten med andra instanser i vårdkedjan till exempel kurator, socialtjänst, kvinnojour, brottsofferjour eller polis.

Akut skede

I den akuta situationen är den utsatta ofta chockad och oförstående inför vad som har hänt samtidigt som risken för fel- och övertolkning av vad personalen säger och gör kan vara stor. Därför är det viktigt att vara rak, tydlig och direkt. Kom ihåg att berätta att du har tystnadsplikt.

Senare skede

Möter du den utsatta personen i ett senare skede är det viktigt att du förklarar varför du tror att den har varit utsatt för våld. Stöd dig på din erfarenhet och kunskap utifrån de skador och symptom du iakttar. 

  • Hänvisa eventuellt sällskap till att vänta i väntrummet, finns endast barn med måste någon personal sitta med dem. 
  • Ställ raka enkla frågor. 
  • Använd ord och uttryck som inte känns svåra att förstå, skuldbeläggande eller hotande. 
  • Använd ord som slagen, hotad, kränkt, utnyttjad istället för misshandlad. Ingen ville identifiera sig med den misshandlade eller den som misshandlar.
  • Var fokuserad under samtalet så att patienten känner sig sedd och hörd. 
  • Bekräfta det patienten berättar, ifrågasätt inte. 
  • Kritisera inte patienten eller dennes partner. 
  • Var lyhörd även för det patienten inte säger. Om orsaken till besöket inte är klart uttalat att det handlar om misshandel kan en tillåtande generell inledning öppna upp för fortsatt samtal.
  • Respektera ett nekande svar men tala ändå om var hjälp finns att få om så skulle vara fallet någon annan gång. 
  • Annvänd din kompetens och erfarenhet som utgångspunkt för dina frågor.