Undersökning och behandling

Varje verksamhet undersöker och behandlar naturligtvis den drabbade utifrån de uppkomna skadorna och sin egen profession.

Var noga med att förklara varje form av undersökning och behandling du gör; vad du ska göra, hur och varför.

Läkarundersökningen genomförs i närvaro av vittne om patienten så godkänner, så att detta kan utgöra underlag för ett rättsintyg om polis, åklagare eller domstol skulle begära det. Den ska vara noggrann, tillfället kommer inte igen, och det som inte har dokumenterats initialt kan vara omöjligt att dokumentera senare.