Sexuella övergrepp

Rutinen över omhändertagande och undersökning av kvinnor efter sexuellt övergrepp eller misstanke om sexuellt övergrepp.

Ofta kan rutinen användas vid övergrepp av flickor i övre tonåren, cirka 15-17 år men observera att en individuell bedömning behöver göras av om flickan behöver handläggas tillsammans med barnkliniken och förberedas av lekterapeut.

Vid sexuella övergrepp på barn var god se under rubrik 4.4 samt separat rutin barnkliniken. Publicerat på Kvinnosjukvårdens fokus - rutiner A-Ö - Barn- och ungdomssjukvården.

Sexuella övergrepp - Länsgemensam rutin