Inläggning eller skyddat boende

Om patientens tillstånd kräver medicinsk eller psykiatrisk sjukhusvård ska den erbjudas det som vilken annan patient som helst. Kräver tillståndet inte inläggning så försök erbjuda detta om möjligheten finns. Detta för att ge några timmars lugn inför ett eventuellt beslut om att förändra sin situation, vara bland kunnig personal vid en krisreaktion eller för att ge tid för vissa skador, som till exempel blåmärken, att bli mer markanta.

Behöver eller vill patienten inte bli inlagd, försäkra dig om att patienten har någonstans att ta vägen. Vid behov hjälp till att förmedla kontakt till polis, socialtjänst eller kvinnojour om patienten behöver skyddat boende eller annan hjälp.