Lokalt handlingsprogram för Seborroisk dermatit - i Gävleborg

Rekommenderad behandling i primärvård

Detta är vanligen ej specialistfall utan bör skötas i primärvård.

Information

Flerårig recidiverande sjukdom som beror på en ytlig jästsvampsinflammation i talgkörtlarna. Den är inte allergiskt utlöst. Åkomman försvinner vanligtvis efter några/något år och bättras under sommaren. Försämringar  i samband med infektioner, stress, vantrivsel och andra tillstånd som nedsätter allmäntillståndet och ofta vintertid.

Remisspolicy

  • Diagnosproblem; ex misstanke om kontakteksem.
  • Behandlingsproblem; ex behandlingssvikt, täta recidiv, steroidflare. Kliniken använder bl.a Diflucan, lågdos Roaccutan  internt  och svavelkräm och  Lamisillösn lokalt  för att kupera svåra seborrhoiska dermatiter.
  • Informationsproblem; patienten tror på exogena moment och accepterar ej lokalterapi eller recidiven.
  • Utbrett disseminerat eksem: Misstänkt HIV (förekommer även vid Parkinson).
  • Behandlingshjälp: Speciellt hårbotten. Lokalbehandling (röntgenbehandling) på hud-mottagningen kan ge en god hjälp åt behandlingströtta - besvärsfrihet något år. Ange speciellt på remissen att dylik terapi önskas - pat erhåller tid snabbare  i detta fall.

Behandlingsrekommendationer

Familjeläkare

Hårbotten: Mjällschampo som Fungoral, Selucos, Head, neck and shoulder. Vid tjockare fjällkakor kräm Decubal cum acid salicyl 5%. Vid klåda eller påtaglig inflammatorisk komponent (rodnad/fjällning) Steroidlösning grupp III-IV, lösning Elocon, Diprosalic.

Ansikte: Steroid grupp I-II, ex Cr  Daktacort  Cr Pevisone, Cr Corticoderm 2-7 dagars perioder.

Ögonlockseksem: Noviform eller ögonsalva Ficortril vid behov.

Bröst-rygg: Steroid grupp II-III.

Intertrigo: Oftast sekundärinfekterad. Bakterieodling vid sprickor eller vätskning och då intern antibiotika.

Lokalt: Cr Kenacutan eller Cr Pevisone.

Patientinformation med poängterande av de recidiverande långvariga förloppet är viktigt för ett gott behandlingsresultat, dvs behandlingen upprepas vid uppblossning. Observera att stora försämringar ofta är bakteriellt betingade.

Patientinformation:

Hudklinikens: Patientinformation Seborrhoisk dermatit.
Seborrhoiskt eksem; Schering-Plough, se Huden - vårt skydd mot omvärlden