Gynekologisk cellprovtagning - barnmorskor

Här tar du hand om patienternas bokningar i cellprovsbokningen.

Det finns också information till dig och dina patienter. Du kan använda mycket av informationen i menyn till vänster i arbetet tillsammans med patienten.

Patienter som använder e-tjänsten går via 1177 Vårdguidens e-tjänst.