Diabetesfoten

Fotkomplikationer hos individer med diabetes utgör ett allvarligt hot mot såväl extremiteterna som individens överlevnad.

Fotkomplikationer vid diabetes, den så kallade ”diabetesfoten” inkluderar sår, infektioner och destruktioner av djupare vävnadsslag.