Diagnostik och utredning - vårdprogram vuxenpsykiatri

Här finns det fullständiga vårdprogrammet i diagnostik och utredning som gäller för samtliga enheter inom vuxenpsykiatri Region Gävleborg. Syftet med vårdprogrammet är att beskriva hur diagnostiska utredningar ska gå till, vilka principer som bör gälla för utredningsarbetet och vilka delar som bör ingå i en diagnostisk utredning.

Vårdprogrammet innehåller en del delar som kommer att behöva utvecklas vidare, exempelvis:

  • Riktlinjer för diagnostik inom slutenvården
  • Uppdaterade journalmallar

Detta arbete genomförs av en arbetsgrupp med medarbetare från hela länet och vårdutvecklare. Arbetsgruppen tar gärna emot förslag och idéer på fler utvecklingsmöjligheter, kontakta i sådana fall gärna vårdutvecklare Thomas Drost.