Så arbetar Hudiksvall Nordanstig för Fast vårdkontakt

Införandet av Fast vårdkontakt är i gång inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg. Inom primärvården i Hudiksvall Nordanstig har man kommit en god bit på väg.

Margareta Högström, lokal implementeringsledare för Fast vårdkontakt inom primärvården i Hudiksvall Nordanstig.

Den lokala rutinen är spikad, befolkningsregistret är ”städat” och en inventering av personalen som kan vara valbar Fast vårdkontakt är gjord.

- Ju mer stödfunktioner som finns på plats, desto lättare är det att prata innehåll, säger Margareta Högström, kvalitetssamordnare och lokal implementeringsledare för Fast vårdkontakt.

Margareta Högström jobbar målmedvetet och metodiskt inom primärvården i Hudiksvall Nordanstig för att göra begreppet Fast vårdkontakt till en naturlig del av vardagen på hälsocentralerna.

- Förändringen måste ske så nära patienten som möjligt. Men som en grund är det viktigt att först ha ordning på stödsystemen, säger Margareta.

Städat befolkningsregistret

Margareta Högström skapar förståelse för förändringen genom att träffa medarbetare och prata, med start hos verksamhetschef och ledningsgrupp. Hon har utformat en lokal rutin tillsammans med vårdenhetscheferna. Hon har också ”städat” bort gamla uppgifter om fasta vårdkontakter i befolkningsregistret. 

- Den tolkning vi haft tidigare är inte densamma som nu. Tidigare kunde en diabetessköterska vara registrerad som Fast vårdkontakt för alla diabetiker, och det är ju inte tanken. Så vi har börjat om, och samtidigt fört in i den lokala rutinen att det är varje hälsocentrals ansvar att hålla uppgifterna i befolkningsregistret aktuella.

Sätta sig in i patientens situation

Primärvården i Hudiksvall/Nordanstig omfattar fyra hälsocentraler, och hittills har hon varit på tre av dem och informerat om Fast vårdkontakt på arbetsplatsträffar.

- Vi måste alla bli bättre på att koppla bort den sjukvårdsbakgrund vi själva har och sätta oss in i en patients situation. Hur ter sig vårdens bemötande och den information vi ger för en vanlig person? Jag har till exempel lyssnat av anhöriga och vänners bekymmer som haft olika kontakter med sjukvården för att se det utifrån. Jag intervjuar ofta patienter, när deras vård ”inte blev som det var tänkt”, och får ofta höra om brister i samverkan och samordning, säger Margareta. 

”Det där gör vi redan”

Margareta Högström ser inte Fast vårdkontakt som en tidskrävande samordningsfunktion.

- Det handlar mer att informera och förmedla, lotsa och följa upp att det som bestämts kring en patient verkligen blir gjort. En distriktssköterska sa: ”Det där gör vi ju redan!”, och det har hon rätt i. I vissa fall är den enda skillnaden att man vågar sätta sitt namn på uppgiften, att det är ”jag, Margareta” som är fast vårdkontakt, inte bara att det åläggs ”distriktssköterskan”.

En viktig förbättring för patienten

Allt förändringsarbete kräver tålamod och ihärdighet. Och reflekterande; varför fungerade inte det här – hur ska jag göra i stället?

- Vi är några kvalitetssamordnare som pratar med varandra och stöttar och driver varandra framåt. Vi har också gott stöd i implementeringsledaren Helena Mossnelid. Vi är helt överens om vad som är viktigast: Att Fast vårdkontakt är viktigt för patienter med samordningsbehov och att det därför är viktigt att föra dialog, inspirera och prata för varan med medarbetarna, säger Margareta Högström.