Patienten grät när jag erbjöd fast vårdkontakt

Karin Uggla är distriktssköterska på Valbo hälsocentral. Den första patienten som hon erbjöd en fast vårdkontakt började gråta av lättnad. ”Det var det bästa som hänt för den personen, det var nog en stor oro som släppte”, säger Karin.

Karin Uggla blev färdig distriktssköterska 2006 och har arbetat på Valbo Din hälsocentral sedan 2011. Sedan fyra år tillbaka tar hon emot diabetes- och blodtryckspatienter. När införandet av Fast vårdkontakt tog ny fart i Region Gävleborg under våren 2018 fick Karin erbjudandet att bli lokal implementeringsledare på sin hälsocentral.

- Jag tackade ja eftersom jag ju vill att det ska hända något och att vi ska komma framåt. Samtidigt gruvade jag mig också för vad jag hade gett mig in på, säger Karin.

- Men för varje gruppträff med de andra implementeringsledarna har det lossnat lite, och insikten har mognat fram. I slutet av sommaren hade jag landat och förstod vad jag skulle göra och vilka patienter det handlar om. Nu känner jag mig trygg när jag pratar om det och introducerar medarbetare till uppdraget.

Rädsla för åtagandet

På Valbo Din hälsocentral har patienter med olika typer av behov fått fast vårdkontakt. Någon behöver känna extra trygghet, för en annan är kontinuiteten viktig, medan en tredje har stort behov av hjälp med samordning mellan olika vårdenheter.

- I det senare fallet visste vi inte om det var vi på hälsocentralen eller någon annan inom sjukvården som egentligen var lämpligast. Men vi bestämde oss för att ta det för att lära oss något nytt. Vi insåg snart att det innebar en stor fördel för patienten att inte behöva ta ansvaret för samordningen själv. När en utsedd person tar ansvaret minskar också risken för dubbelarbete hos oss, säger Karin Uggla. 

En stor lättnad 

Den första patienten som Karin erbjöd sig att vara fast vårdkontakt åt började gråta av lättnad, och gav uttryck för att det "var det bästa som hänt".

- Då fick jag verkligen ett bevis på hur värdefullt det kan vara att få en fast vårdkontakt. Skillnaden är ju inte så stor för mig, men för patienten betyder det väldigt mycket, säger Karin.

Fast vårdkontakt kan vara en riktig win-win-åtgärd för både patienter och personal. Patienter som ringer återkommande, ibland utan egentliga vårdskäl, genererar ändå många nya utredningar.

- Som sköterska kan det vara svårt att stoppa det eftersom man är osäker på vad som sagts tidigare. Det kan verkligen spara mycket tid och samtidigt skapa trygghet om en fast vårdkontakt kliver in, en person som vet vad man kommit överens om tidigare, säger Karin.

Inte bara sjuksköterskor

I Valbo har åtagandet av någon anledning fallit tillbaka på sjuksköterskorna, något som Karin Uggla inte är nöjd med. Hon vill se fasta vårdkontakter i fler yrkesgrupper.

- Vi måste sprida ut det mer innan det blir statiskt. Förmodligen har det blivit så bara för att jag som är implementeringsledare råkar vara sjuksköterska. Däremot kan det ligga närmare till hands att bli fast vårdkontakt om man har en tjänst med återkommande patienter, till skillnad från akutvård till exempel, säger Karin.

- Många är rädda att det ska ta för mycket tid, men det är väldigt olika från fall till fall. Svaret på hur mycket tid det tar får man bara genom att prova. Jag själv brinner för personcentrerad vård, och tycker att det är roligare än någonsin att gå till jobbet.