Fast vårdkontakt en hjärtefråga för chef i Hofors

När chefen tog täten växte engagemanget för Fast vårdkontakt i Hofors. ”Det är ett roligt arbete att driva och följa upp. Vi ser redan vinster för både patienter och personal”, säger Anneli Solborg, vårdenhetschef för Hofors Din Hälsocentral.

Som vårdenhetschef är Anneli Solborg själv drivande i den kulturförändring som Fast vårdkontakt innebär på många håll.

- När nysatsningen inleddes förra vintern anammade jag det direkt. Jag började med att prata med personalen om vår gemensamma patient, och vilka fördelar Fast vårdkontakt kan innebära för patienterna, säger hon.

Anneli har tidigare arbetat som chefsstöd och är hemtam i administrationen. Hon sköter själv registreringen och uppföljningen av de Fasta vårdkontakterna, uppgifter som oftast ligger hos andra yrkesgrupper som kvalitetssamordnare, chefsstöd eller sekreterare.

- Det är bra att kunna följa det hela vägen och uppmuntra och påminna personalen på arbetsplatsträffar när jag märker att utvecklingen saktar av. Det är roligt och inte betungande alls, tycker Anneli.

Anneli Solborg, vårdenhetschef för Hofors Din Hälsocentral, driver själv införandet av Fast vårdkontakt. "Det är ett både viktigt och roligt jobb. Som chef vill jag gärna ha koll på hur vi kommer framåt för att kunna påminna och uppmuntra medarbetarna när införandet verkar stanna av", säger Anneli.

Avdramatisera rollen

Det är naturligt att medarbetare ryggar tillbaka för något man ser som "ännu en arbetsuppgift ovanpå allt som inte hinns med".

- Vi behöver avdramatisera rollen. Uppmuntra medarbetarna att prova. Det handlar ju om patienter som vi redan träffar, men som behöver lite tätare kontakt med en namngiven person, säger Anneli.

Hittills har medarbetarna på Hofors Din Hälsocentral fasat in sina uppgifter som Fast vårdkontakt i sitt dagliga arbete. För 2019 planerar Anneli Solborg att avdela dem en varsin dag i veckan för att kunna sköta kontakterna med hög kvalitet och kontinuitet.

- Det ingår i förutsättningarna att vi som chefer ska ge medarbetarna möjligheter att sköta detta på ett bra sätt. Medarbetarna behöver ges tid att vara närvarande och aktiva kontakter, annars kan det växa fram ett motstånd till uppdraget. 

Ansvar och engagemang

- Det märks i rådgivningen att patienter som varit frekvent återkommande, blir tryggare och väntar in de utlovade uppföljningssamtalen från den kontaktperson man lärt känna och som känner till ens sjukdomsbild.På Hofors Din Hälsocentral har 13 patienter en Fast vårdkontakt i dag. Anneli säger att de bara kommit en "liten, liten bit" på väg mot målet, men att man redan ser tydliga vinster med tryggare patienter.

Engagemanget bland personalen är stort, i dag händer det att medarbetare själva kommer fram till Anneli med en lapp i handen: "Kan du registrera mig som Fast vårdkontakt, den här patienten har behov av det."

- Vi pratar ständigt om hur viktigt det är att hela tiden fortsätta att aktivt jobba med att identifiera personer som har ett behov av Fast vårdkontakt. Som ytterligare en påminnelse har vi patientinformation om Fast vårdkontakt framme i mottagningsrummen, säger Anneli Solborg.

Annelis 3 bästa tips

Anneli Solborgs 3 bästa tips till andra chefer:

  1. Avdramatisera rollen som Fast vårdkontakt. Den är inte så betungande som medarbetare kan befara. Man kan prova!
  2. Identifiera rätt patienter med behov av en Fast vårdkontakt. Antalet är inte det viktiga.
  3. Påminn och uppmuntra personalen att aktivt och kontinuerligt fortsätta identifiera patienter med behov av en Fast vårdkontakt. Utan upprepning och uppmuntran riskerar införandet att stanna av.