Farhågor kring fast vårdkontakt kom helt på skam

Det blir för mycket arbete. Det är för mycket ansvar. Det tar för mycket tid. Det är inte vårt uppdrag. Man måste vara tillgänglig jämt. Det är några av de återkommande farhågorna kring uppgiften att vara fast vårdkontakt. Inom Internmedicin på Gävle sjukhus har ingen av dem besannats.

Åsa Morelius vårdenhetschef lungmottagningen Gävle sjukhus och Pernilla Gulliksson kvalitetssamordnare internmedicin.

När kvalitetssamordnaren Pernilla Gulliksson började prata om införandet av fast vårdkontakt inom sitt verksamhetsområde - internmedicin - vädrades många farhågor bland medarbetarna. Den största oron gällde arbetsbelastning och utvidgat ansvar, men det fanns också en rädsla för att lämna ut sig i ett register och att alltid behöva vara tillgänglig.

Men samtliga farhågor har kommit på skam. Det har varken tagit mer tid eller inneburit ansvar man inte mäktat med att bära. Registreringen sker i ett internt program som bara personal har tillgång till, och den som är fast vårdkontakt kommer själv överens med patienten om hur ofta och på vilket sätt man ska ha kontakt.

Ser bara fördelar

Åsa Morelius är vårdenhetschef på lungmottagningen och hon har bara sett fördelar med att ha registrerade fasta vårdkontakter, framför allt för patienten men också för personalen.

- Vi har arbetat enligt konceptet sedan tidigare och den enda skillnaden nu är egentligen att det står i journalen vem som är patientens fasta vårdkontakt. Och det har ju enbart positiva följder, att det är lätt och tidsbesparande att direkt komma i kontakt med rätt person, säger Åsa.

En annan farhåga var att alla patienter skulle få en fast vårdkontakt, medan det i verkligheten berör patienter med störst behov. På lungmottagningen gäller de främst de kroniskt sjuka och patienter under långvarig behandling.

Ger medarbetarna tid

Nästa steg är att med medarbetarnas hjälp identifiera patienter som ofta tar kontakt med vårdenheterna inom internmedicin, för att se om det går att öka tryggheten för dem genom en fast vårdkontakt.

- Vi har börjat i liten skala för att se hur det går. Vi har förlagt våra fasta vårdkontakter till mottagningar eftersom de har regelbundna scheman dagtid, men vi behöver hjälp från avdelningarna med att identifiera patienter med behov, säger kvalitetssamordnaren Pernilla Gulliksson.

Bör finnas tid för eftertanke

Vårdenhetschefen Åsa Morelius vill poängtera att införandet måste få ta lite tid för att bli verkningsfullt.

- Vi inom ledningen har själva behövt stöta och blöta det hela under en period. Därför måste vi också ge personalen samma tid. Det krävs lite mod att ta steget och registrera sig, men man ser vinsterna ganska snart.

- Vi kan i alla fall skriva under på att fast vårdkontakt är ett sätt att göra det bästa för patienten samtidigt som personalens arbete blir effektivare. Vi är fortfarande under uppstart men har än så länge inte stött på några problem, och skulle de dyka upp så är vi beredda att hantera dem, säger Åsa.