Frågor och svar om befolkningsregistret

Här kan du läsa några frågor och svar om befolkningsregistret. Hör av dig om du har fler frågor.

Frågor och svar

Befolkningsregistret är ett program som hanterar folkbokföringsuppgifter inom Region Gävleborg. Det är integrerat med de flesta av regionens system som hanterar folkbokföringsuppgifter.

I befolkningsregistret kan användare:

  • göra direktsökning på personnummer
  • göra namnsökning med hjälp av sökkriterier
  • verifiera vilken hälsocentral en person har valt att lista sig hos samt historik kring listningen
  • lägga till Fast vårdkontakt och Fast läkarkontakt för en person
  • ta ut fördefinierade rapporter

Det är specifikt på så vis att Sveriges landsting/regioner har olika system och så här ser Gävleborgs program ut för att hantera folkbokföringsuppgifter. Befolkningsregistret är kopplat mot Skatteverkets register, uppgifterna hämtas där. Det är möjligt att se personer folkbokförda i Sverige, men som med alla andra program och system vi jobbar i så hanterar vi bara de personer/patienter som vi möter.

Grunddatakällan för all information är Skatteverkets "Navet"-tjänster och informationen uppdateras varje vecka från Navet. Skatteverket har inget med programmet att göra mer än att uppgifter tankas därifrån.

Det är en teknisk lösning för att kunna dokumentera fasta vårdkontakter i och mellan regionens befintliga journalsystem. Dessa fasta vårdkontakter ska finnas åtkomliga hos samtliga intressenter, och dessa är (enligt beställningen) definierade till landstinget/regionen, privata vårdgivare som arbetar på landstingets/regionens uppdrag samt kommuner inom länet.

Det är endast vårdpersonal som kommer åt registret. Det krävs behörighet för att logga in och ta del av uppgifter.

Patienter och anhöriga kan inte komma åt informationen.

Nej, inlogg och användarnamn är kopplat till det hsa-id som alla medarbetare har. En annan aspekt är att man behöver kunna se till exempel vilken ”Maria” som är Fast vårdkontakt.

Ja, det finns två fasta rapporter gällande Fast vårdkontakt i befolkningsregistret:

  • antal gällande fasta vårdkontakter per enhet, en totalöversikt
  • fasta vårdkontakter, per hälsocentral alternativt specialistvård

I ursprungsbeställningen tog man upp att verksamhetschef behöver kunna ta fram listor/rapporter över fasta vårdkontakter för att till exempel kunna beräkna arbetstyngd och ordna med ersättare om personal slutar.

Det finns loggar över vilka som använder rapporterna, där man kan se vem, vilken tid och vad man har kollat på, detta gäller för de rapporter som genereras när man öppnar dem.
Vad gäller behörigheten krävs utveckling för att behörighetsstyra per avdelning. Någon sådan beställning är inte lagd. Befolkningsregistret (inkl rapporterna) ingår i den översyn som görs i samband med GDPR.

Nej tyvärr, inte som det ser ut i dag. Inom verksamhetsområde/enhet får man göra upp vilken funktion som lämpligast ansvarar för detta så att uppgifter hålls uppdaterade.