Nyheter i tandvårdsstödet, tredje steget, 2013-01-01

Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling, S-tandvård.

Denna grupp innehåller endast några få förändringar i tre olika grupper

 • S13  (Muntorrhet på grund av Sjögrens syndrom) Utgår och överförs till Försäkringskassans regler om STB (Särskilt tandvårdsbidrag)
 • S14  (Muntorrhet på grund av strålbehandling) Utgår och överförs till Försäkringskassans regler om STB
 • S15  Patienter som fått frätskador på tänderna på grund av anorexi, bulimi eller gastroesofageal refluxsjukdom. Ny patientkategori

Tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, F-tandvård.
Omfattar personer med någon av de sjukdomar och funktionsnedsättningar som anges nedan. De får rätt till viss tandvård med avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården. Ett speciellt läkarintyg krävs (Socialstyrelsens blankett: ”Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning” ) som bekräftar både diagnos och funktionsnedsättning.

 1. Svår psykisk funktionsnedsättning
 2. Parkinssons sjukdom
 3. Multipel scleros, MS
 4. Cerebral pares, CP
 5. Reumatoid artrit RA
 6. Systemisk lupus erythematosus
 7. Sklerodermi
 8. Amyotrofisk lateralskleros, ALS
 9. Orofacial funktionsnedsättning
 10. Symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke)
 11. Sällsynt diagnos

Särskilt tandvårdsbidrag införs 2013-01-01
Det riktar sig till dem som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför risk för försämrad tandhälsa. Bidraget är högst 600 kr per halvår och kan användas till undersökningar och förebyggande vård. Det administreras av Försäkringskassan. I de flesta fall krävs ett läkarintyg (Socialstyrelsens blankett: ”Läkarintyg för särskilt tandvårdsbidrag”) som bekräftar att man tillhör någon av grupperna som ger rätt till ersättning.

 1. Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 2. Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun, eller halsregionen
 3. Sjögrens syndrom
 4. KOL, med ordinerad syrgas eller näringsdryck
 5. Cystisk fibros
 6. Ulcerös kolit
 7. Crohns sjukdom
 8. Tarmsvikt
 9. Frätskador på tänderna och anorexi eller bulimi
 10. Frätskador på tänderna och gastroesofageal refluxsjukdom
 11. Svårinställd diabetes
 12. Dialysbehandling
 13. Immunosuppression
 14. Organtransplantation

Mer information:
Begreppslathund 2013
Socialstyrelsen
Försäkringskassan
1177