Region Gävleborgs särskilda tandvårdsstöd

Taxa - prislista

Prislista från 15 januari 2019 - Beställarenheten för tandvård (pdf)

Läs om det tredje steget i tandvårdsreformen

Äldre prislista från 15 juni 2018 - Beställarenheten för tandvård (pdf)

Regelverk

Regelverk för Region Gävleborgs tandvårdsstöd (pdf)

Beställarenheter i andra regioner

Kontaktuppgifter till beställarenheter i andra landsting/regioner (pdf)

Intyg, blanketter och information