Region Gävleborgs särskilda tandvårdsstöd

Taxa - ny prislista

Prislista från 15 januari 2019 - Beställarenheten för tandvård (pdf)

Läs om det tredje steget i tandvårdsreformen 

Taxa - äldre prislista

Prislista från 15 juni 2018 - Beställarenheten för tandvård (pdf)

Regelverk för Region Gävleborgs tandvårdsstöd 

Regelverk tandvårdsstöd (pdf)

Kontaktuppgifter till beställarenheter i andra landsting/regioner

Kontaktuppgifter till beställarenheter i andra landsting/regioner (pdf)