Stödbehandling

Vad innebär stödbehandling?

 • Individuellt anpassade kontroller
 • Plackregistrering med hjälp av infärgning.
 • Nytt fullständigt fickstatus
 • BoP, blödning vid sondering
 • Reinstruktion och remotivation
 • Redepuration vid behov
 • Avlägsna biofilm
 • PTR
 • Fluorprofylax

Redepuration

 • Utförs med ultraljud och handinstrument av restfickor som blöder/pusar.
 • Undantag med rökare där redepuration utförs oavsett förekomst av blödning eller ej.

Avlägsnande av biofilm

 • Utförs med ultraljud i fördjupade fickor utan blödning, i furkationsinvolveringar och vid dålig munhygien.

Profylax- och vårdprogram

Riktlinjer för vårdprogram vuxna del 2 (pdf)

Implantatvårdprogram

Vårdprogram för implantatbehandling (pdf)