Riskfaktorer

Generella riskfaktorer

 • Tidigare parodontal sjukdom
 • Ålder
 • Rökning
 • Diabetes
 • Störningar i immunsystemet tex Downs syndrom, leukemier, agranulocytos, neutropeni, mfl
 • Medicinering som påverkar immunförsvaret eller ger gingival hyperplasibildning
 • Stress

Lokala riskfaktorer

 • Plack/biofilm
 • Plackretinerande faktorer som tex fyllningsöverskott, protetiska konstruktioner
 • Rotfåror, furkationer
 • Trångställningar