Lokal antimikrobiell behandling

  • Klorhexidin är ingen behandling av parodontit eller periimplantit.
  • Klorhexidinsköljning kan sättas in när munhygien ej kan utföras optimalt tex efter operativa ingrepp eller annan parodontalbehandling.
  • Klorhexidin reducerar supragingival plackbildning.
  • Koncentration 0,12- 0,2 mg/ml

Klorhexidin behandlar inte parodontiten men kan i undantagsfall vara en hjälp för de individer som ej kan upprätthålla en optimal munhygien. Patienter med parodontit diagnos är betydligt känsligare för plack än individer som ej utvecklar parodontit.

Länk till fördjupning

Scaling/Depuration (avlägsnande av tandsten och biofilm)