Lokal antimikrobiell behandling

  • Klorhexidin är ingen behandling av parodontit eller periimplantit.
  • Klorhexidinsköljning kan sättas in när munhygien ej kan utföras optimalt tex efter operativa ingrepp eller annan parodontalbehandling.
  • Klorhexidin reducerar supragingival plackbildning.
  • Koncentration 0,12- 0,2 mg/ml

Klorhexidin behandlar inte parodontiten men kan i undantagsfall vara en hjälp för de individer som ej kan upprätthålla en optimal munhygien. Patienter med parodontit diagnos är betydligt känsligare för plack än normalindividen.