Periimplantit

Bakteriellt orsakad inflammation (infektionssjukdom) i vävnaden runt ett tandimplantat som har resulterat i förlust av benstödet kring implantatet.

Diagnostik

Svullnad, rodnad, blödning vid sondering, ofta pus, fördjupade fickor finns alltid men är mer svårbedömda än vid tänder, t.ex. vid djupt sittande implantat. Alltid marginal benförlust, ofta med kraterformat utseende.

Remiss till specialist inom tre månader från diagnos.


Vårdprogram initialbehandling

  1. Kontrollera att distans/krona/bro sitter fast och förekomst av cementöverskott.
  2. Munhygieninstruktion och -träning.
  3. Avlägsnande av implantatsten med handinstrument och/eller ultraljud med specialspets för implantat. På brokonstruktionen kan ultraljud med lägre effekt och vanlig spets användas.
  4. Uppföljning av munhygien tills den är optimerad. Kontroll läkning.
  5. Korrigering av suprakonstruktionen i syfte att underlätta munhygien.
  6. Remiss till specialist inom tre månader från diagnos.