Periimplantär mucosit

Inflammation i mjukvävnaden runt tandimplantat.

Diagnostik

Svullnad, rodnad, blödning vid sondering, ibland pus, fördjupade fickor förekommer men är mer svårbedömda än vid tänder, tex vid djupt sittande implantat. Ingen marginal benförlust.


Vårdprogram

  1. Kontrollera att distans/krona/bro sitter fast och förekomst av cementöverskott.
  2. Munhygieninstruktion och -träning.
  3. Avlägsnande av implantatsten med handinstrument och/eller ultraljud med specialspets för implantat. På brokonstruktionen kan ultraljud med lägre effekt och vanlig spets användas.
  4. Uppföljning av munhygien tills den är optimerad. Kontroll läkning.
  5. Korrigering av suprakonstruktionen i syfte att underlätta munhygien.

Ultraljud: Specialspetsar för att avlägsna tandsten på implantat framförallt supragingivalt finns till de vanligaste ultraljudsapparaterna (Amdent o EMS). På senare tid har spetsar för att avlägsna biofilm subgingivalt utvecklats av vissa fabrikanter, vilket nu testas på parodavdelningen (t.ex. Aceton).

Perioflow: Glycinbaserat pulver som med luft och vatten avser att avlägsna subgingival biofilm. Effekt ej vetenskapligt fastlagd.

Labrida: Borste av biopolymer chitosan. Avser att avlägsna subgingival biofilm. Effekt ej vetenskapligt fastlagd.