Vårdprogram - Nekrotiserande ulcerös gingivit och parodontit

Viktigt med tidig diagnostik och direkt behandling på grund av infektion med snabbt progressionsförlopp.

Inled med professionell rengöring samt insättning av antibiotika (pcV 1,6 g x 3, 5-7 dagar eller metronidazol 400 mg x 3 i 5-7 dagar).

Icke kirurgisk behandling/depuration utförs under lokal anestesi och klorhexidinsköljning sätts in under behandlingsfasen. Vid behov analgetika. Kontrollera behandlingseffekten efter 3 dagar. Vid förekomst av supra- och subgingival tandsten avlägsnas tandstenen inom en vecka.

Vid symtomfrihet fortsatt uppföljning efter 2 veckor för hygieninstruktion och stödbehandling.

Följ upp riskfaktorer som kan påverka allmäntillståndet.

Kontakta specialist vid osäkerhet.