Plackregistrering - varför och hur?

Viktig värdemätare för att motivera patienten med tanke på att denna patientgrupp är betydligt känsligare för plack än normalindividen.

  • Registrera PLACKINDEX
  • Infärgning/placksondering
  • Infärgning, t.ex. med TePe PlaqueSearch.
  • Påvisa eventuella plackytor och instruera/motivera patienten till att upprätthålla en optimal munhygien.
  • Instruera i tandborste/el-tandborste och väl anpassade mellanrumsborstar (största möjliga.
  • Komplettera även med lämplig enbindelsborste för att komma åt axiala vinklar palatinalt/lingualt på bästa sätt.
  • Låt patienten träna själv på plats så rätt teknik kan uppnås.Patientens dagliga egenvård är av allra största vikt.