Kronisk parodontit

Infektionssjukdom som leder till en progressiv förlust av tändernas stödjevävnader.

Diagnostik

  • Fördjupade, blödande och/eller pusande tandköttsfickor. Marginal benförlust mer än 2mm på stående bw.
  • Svårighetsgrad: mild <3 mm benförlust; måttlig 3-4mm benförlust; grav 5mm eller mer benförlust.
  • Utbredning: Lokal mindre eller 30 % av tandytorna; Generell 30 % eller mer av tandytorna.

Tanddiagnoser

(ref. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, Sixth edition, 2015,  Niklaus Lang & Jan Lindhe)

  • Gingivit: blödning vid sondering, ingen benförlust, fickdjup 3mm eller mindre, pseudofickor kan förekomma
  • Parodontitis superficialis: fickdjup 5mm eller mindre, horisontell och/eller angulär benförlust mer än 2mm och blödning/pus vid sondering.
  • Parodontitis profundus: fickdjup 6mm eller mer, horisontell och/eller angulär benförlust mer än 2mm och blödning/pus vid sondering.
  • Parodontitis interradikularis: furkationsinvolvering
  • Superficiell furkation: ett horisontellt furkationsdjup ≤ 3mm.
  • Djup furkation: ett horisontellt furkationsdjup på > 3mm.

Tanddiagnoser enligt

The Swedish National Dental Insurances periodontal Diagnosis, (SNDI), (äldre diagnoskriterier som fortfarande förekommer).

Tanddiagnosbaserad på kliniska och radiologiska data:

0 = frisk 1 = gingivit
2 = parodontitis levis: marginal benförlust omfattande upp till 1/3-del av rotlängden
3 = parodontitis gravis: marginal benförlust omfattande mer ön 1/3-del av rotlängden
4 = parodontitis complicata: se diagnos 3 + vertikal benficka / furkationsinvolvering grad II och III och eller mobilitet grad III. 


Diagnostiska metoder

Steg 1 Fickregistrering

1a. Vid undersökning utförs förenklad parodontalundersökning (FPU), mätning av tandköttsfickor approximalt palatinalt/lingualt ifrån på samtliga tänder.

1b. Vid fynd av fördjupade fickor (5mm eller mer) gå vidare med fullständigt fickstatus hos tandhygienist.

När ska man börja fickmäta:

Barn och ungdomar 13-17 år: mät 1:or och 6:or, vid fynd ta fullständigt fickstatus och registrera BVS.

Efter 17 år undersöks hela bettet enligt steg 1/ och 2/.

Även i mjöktandsbettet kan det finnas tidiga tecken på parodontal sjukdom. Vid fynd kontakta specialist.

Steg 2 registrera blödning vid sondering (BVS)

Steg 3 röntgen

Vid kliniska fynd ta stående bw/apikal röntgen för diagnostik av marginala benkantens nivå.

Plackregistrering - varför och hur?

Vårdprogram

Se sidan Vårdprogram - kronisk parodontit