Vårdprogram - gingivit

Plack och traumatiserande faktorer (hård tandborstning, vassa kanter etc) förvärrar tillståndet varför god men varsam munhygien är viktig. Munhygieninstruktion och - träning. Avlägsnande av plack och tandsten. När borstning ej är möjlig på grund av känslig slemhinna sätt in klorhexidinsköljning. Ev biopsi för diagnos. Vid svårare fall kontakta specialist.