Gingivit

Plackorsakad

Diagnostik

Ödematös, rodnad och blödande gingiva.

Vårdprogram

Munhygieninstruktion och -träning. Avlägsnande av plack och tandsten.

 


 

Ej plackorsakad

Diagnostik

Exempelvis gingival lichen, plasmacellsgingivit, slemhinnepemfigoid.

Gingival lichen Plasmacellsgingivit

Gingival lichen

 

Plasmacellsgingivit
Benign slemhinnepemfigoid Benign slemhinnepemfigoid
Benign slemhinnepemfigoid Benign slemhinnepemfigoid

 


Vårdprogram

Se sidan Vårdprogram - ej plackorsakad gingivit