Aggressiv parodontit

Infektionssjukdom som karaktäriseras av en snabb sjukdomsprogression med en avancerad nedbrytning av tändernas stödjevävnader som följd.

Diagnostik

Fördjupade, blödande och/eller pusande tandköttsfickor. Marginal benförlust mer än 2mm på stående bw.

Lokal aggressiv parodontit

Lokal approximal benförlust vid 6:a/incisiv, minst 2 permanenta tänder varav en 6:a. Max 2 tänder utöver 6:or/incisiver.

Generell aggressiv parodontit

  • Åldersgrupp < 20 år: minst 3 permanenta tänder utöver 6:or/incisiver
  • Åldersgruppen 20-39 år: ≥6 tänder med ficksonderingsdjup ≥6 mm, blödning vid ficksondering och stödjevävnadsförlust > 1/3 av rotens längd.
  • Åldersgruppen 40-50 år: ≥12 tänder (eller 50 % av kvarvarande tänder) med ficksonderingsdjup ≥6 mm, blödning vid ficksondering och stödjevävnadsförlust ≥ 1/2 av rotens längd.
  • Åldersgruppen >50 år: Sjukdomsgrad motsvarande för gruppen 40-50 år och därtill ytterligare 3 mm stödjevävnadsförlust vid >10 % av kvarvarande tänder inom loppet av 5 år.

Vårdprogram

Se sidan Vårdprogram - aggressiv parodontit