Beställarenheten för tandvård - kontakt

Kontaktuppgifter till beställarenheten för tandvård inom Region Gävleborg.

Telefontider

Måndag 7.30-11.30 och 12.30-16.30
Tisdag-torsdag 7.30-11.30

Bedömningstandläkare

Carin Wetterberg
carin.wetterberg@regiongavleborg.se 
026-15 65 61
070-563 37 17

Handläggare/samordnare

Ann Jernberg
ann.jernberg@regiongavleborg.se
026-15 57 75

Administrativa assistent

Susanne Lukkarinen
susanne.lukkarinen@regiongavleborg.se
026-15 58 20