Samverkansavtal

Samverkan kommun och tandvård

Ett samarbete mellan kommunerna, primärvården och tandvården är en förutsättning för att identifiera de personer som tandvårdsstöden är ämnade för.

Samarbetet finns formaliserat i ett avtal för varje kommun.

Överenskommelse samverkan kommuner