Blanketter

Underlag för Nödvändig tandvård

Blanketen underlag för nödvändig tandvård används i undantagsfall och är främst tänkt för utfärdare utanför länet. 

Utfärdas via: T99 webb  (För att logga in i systemet krävs E-tjänstekort med SITHS-certifikat)

Beskrivning av en individs omvårdnadsbehov

Blankett för beskrivning av patientens omvårdnadsbehov 
Blanketten används vid tveksamhet ifall omvårdnadsbehovet är tillräckligt omfattande. Viktigt att individens situation beskrivs tydligt och att du anger dina kontaktuppgifter så vi kan nå dig om ytterligare information krävs.

Avvikelse

Blankett anmälan om avvikelse för kommunens personal

De som omfattas av stödet ”Nödvändig tandvård” får ett grönt tandvårdsintyg/kort som bekräftar att de har rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdavgift.

Det är oftast kommunernas biståndshandläggare, sjuksköterskor eller enhetschefer i kommunernas vård och omsorgsboenden som utfärdar underlag om detta.