Sterilcentral

Hantering, skötsel och packning av instrument som skickas till sterilcentralen för sterilisering.

Så här fungerar sterilisering av instrument

Sterilcentralen Gävle sjukhus är en certifierad avdelning.

Hantering av instrument innan de skickas till sterilcentralen

Instrument märkta med symbolen med överstruken tvåa tas inte emot då detta är ett engångsinstrument.

Det är viktigt att hantera instrument som ska steriliseras på rätt sätt. Det förlänger instrumentens livslängd och bidrar till en god patientsäkerhet.

Sterilcentralen kan inte godkänna instrument vid rostangrepp eller skada, eftersom en yta som inte är ren från smuts eller rost kan desinfekteras eller steriliseras.

Ångan kan inte penetrera genom smuts/rost och då blir inte instrumentet sterilt.

Blötlägg inte instrumenten i NaCl-lösning eller vanligt kranvatten det leder till rostangrepp.

Direkt efter användning ska instrumenten diskas i ett diskprogram som säkerställer att instrumenten blir höggradigt rena och torra. Det är viktigt att instrumenten blir torra annars är det risk för rostangrepp. Är inte ytan fri från rost blir inte instrumentet sterilt. Se över diskprogrammet diskdesinfektor om inte disken blir torr.

Var noga med att öppna saxar och peanger i 90°, ihåliga instrument ska kopplas upp för genomspolning.

Om inte tillfälle ges för omedelbar diskning finns ett förbehandlingsskum (Getinges Pre Treatment Foam) som sprayas på instrumenten direkt efter användning för att undvika att blod torkar in och förstör instrumenten.

Alla instrumentetiketter klistras fast med streckkoden synligt på instrumentlappen. Glöm inte att skriva avdelning, datum, namn och telefonnummer.

Packa instrumenten på rätt sätt för att säkerställa en säker transport och undvika stick och skärskador för personal som transporterar och steriliserar.

Hantering av instrumenten på sterilcentralen

När instrumenten kommer till disken läggs de i en diskkorg och märks upp med kundens namn. Saxar och peanger öppnas till 90° och ihåliga instrument kopplas upp för genomspolning.

Etikettlapparna som har skickat med scannas in. Instrumenten diskas om för att garantera att instrumenten är rengjorda och desinfekterade enligt standard SS-EN-ISO 15883.

När diskprocessen är klar synas instrumenten under starkt ljus och förstoringsglas för att se att de är hela och rena. Här upptäcks om instrumentet har angripits av rost eller annan skada. Rost är som ett smittsamt sår där smuts och mikroorganismer lätt fastnar och växer.

Om rost upptäcks i ett tidigt skede så åtgärdas detta genom att putsa instrumentet med ett speciellt putsmedel. Om instrumentet har så stora rostangrepp att det inte kan bli sterilt tar sterilcentralen kontakt med avsändaren.

När instrumenten är synade, hela och rena förpackas de antingen i packpåsar eller packskynken.

Påsar och packskynken är tillverkade i material som släpper in ånga vid sterilisering samtidigt som det efter avslutat process håller tätt mot omgivande luft och mikroorganismer.

Sterilcentralen använder spårbarhetssystemet T-doc. Vilket innebär att etiketterna scannas in. Därför är det viktigt att streckkoden på etiketterna är hela och överensstämmer med de instrument som skickas in.

När instrumenten är förpackade ska de steriliseras. Sterilcentralen använder en ångautoklav och de flesta instrument går att autoklavera. Ångsterilisering är det mest miljövänliga och ekonomiska alternativet då den bara använder sig av ånga i kombination med tryck.

När instrumenten har svalnat kontrolleras att antalet instrument som steriliserat stämmer med följesedeln och att förpackningen är hel och torr. Om inte steriliseringsprocessen är godkänd måste instrumenten packas om en ny steriliseringsprocess göras.

Sedan packas instrumenten i korgar med påsar runt eller enbart påse vid fåtal instrument. Instrument till hälsocentraler utanför sjukhuset paketeras i kartonger.

Ungefär så här lång tid tar hanteringen av era instrument för att bli sterila:

Disk: ca 1 timme

Svalna, syna och packa: ca 30 minuter (mer eller mindre beroende på antalet instrument)

Vänta på start av autoklav: 10-60 minuter

Autoklavprocess: 1 timme och 20 minuter

Avsvalning: ca 30 minuter

Packa inför leverans: ca 5 minuter

Hela processen på Sterilcentralen tar ca 4 timmar.

Skador som kan uppstå vid felhantering av instrumenten

Det finns olika slags korrosioner:

Korrosion = Rost

Pinnhålskorrosion - Små hål med rost och under ytan finns mer rost som orsakas av kloridjoner som finns i blod, vatten, natriumklorid. För att förebygga detta är det bästa att rengöra instrumenten från blod omedelbart efter användning.  
Stresskorrosion - Sprickor, frakturer på till exempel leder, skruvar, fogar som orsakas av kloridjoner från intorkade blodrester.  
Friktionskorrosion - yttrar sig på rörliga delar, till exempel leder och länkar där delarna nöter mot varandra.