Restsituation Kajos

Läkemedlet Kajos (kaliumcitrat), oral lösning 33 mg (0,85 mmol) K+/ml, har inte kunnat levereras under en tid på grund av produktionsproblem, men beräknas vara åter i slutet av september.

Nedan finns olika alternativ om Kaleorid/Kaliumklorid depottablett 750 mg eller intravenös tillförsel av kalium inte är lämplig.

  • Extemporepreparat Kaliumcitrat APL 100 mg/ml (Vnr 699016) som motsvarar Kalium 36 mg/ml. APLs Kaliumcitrat är sockerfri och innehåller; Kaliumcitrat, metylparahydroxibensoat, citronsyramonohydrat och renat vatten.

    Jämför detta med vanlig Kajos där 1 ml lösning innehåller 33 mg K+ i form av kaliumcitrat 92 mg (cirka 0,85 mmol K+), 110 mg invertsocker (glukos+fruktos), kaliumsorbat (konserveringsmedel E202), natriumbensoat (konserveringsmedel E211), citronsyramonohydrat, sackarinnatrium, vatten.

    Leveranstid ca 5 arbetsdagar

  • Licenspreparat Kajos, oral lösning, 33 mg (0,85 mmol) K+/ml, Meda Norge, varunummer 828989.

  • För slutenvården finns en generell licens beviljad (gällande Gävle och Hudiksvalls sjukhus), så enskild licens behöver inte sökas. OBS restar förnärvarande också, beräknas åter i slutet av september.

  • Licenspreparat Kalium-Verla, granulat 5,4 g, Verla-Pharm Arzneimittel, varunummer 743082.

Observera skillnad i styrka och beredningsform! Egen licens behöver sökas för dessa licensvaror.