Furix Retard utgår

Läkemedelsföretaget Takeda meddelar att de avslutar sin produktion av Furix Retard (furosemid) i styrkorna 30 mg (vnr 543652) samt 60 mg (vnr 543637). Produktionen avslutas den 30 september 2019.

Motsvarande alternativ är Lasix Retard (furosemid) depotkapsel 30 mg och 60 mg.

Preparaten är inte utbytbara enligt Läkemedelsverket och kan därmed inte bytas på apotek utan nya ordinationer och recept krävs.

För patienter med dosdispenserade läkemedel kommer ett brev skickas från Apotekstjänst till förskrivare med personnummer på de patienter som avses. Vänligen ta ställning till utbyte enligt föreslaget alternativ.

För patienter med hjärtsvikt som står på Furix Retard, se gärna över hela läkemedelslistan för att säkerställa att patienten har optimal sviktbehandling.