Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar

Korrekt och aktuell information om patientens läkemedelbehandling är en förutsättning för att vårdenheten ska kunna bedöma patientens tillstånd, behandlingseffekter av läkemedlen, risker, interaktioner och biverkningar. Detta är viktigt oavsett var i vården patienten befinner sig och särskilt viktigt vid överflyttning mellan olika vårdenheter.

Relaterad information

Läkemedelslista inför läkarbesök 
Har du koll på dina mediciner 
Ansvar för patientens ordinerade läkemedel - läkemedelslista (Sveriges läkarförbund, LOK - Nätverk för Sveriges läkemedelskommittéer) 
Läkemedelsfel i vårdens övergångar (SKL) 
Lathund läkemedelsdokumentation i Melior