Kundnummer - läkemedelsbeställning

För att kunna beställa läkemedel från Apoteket behövs ett kundnummer. Vid behov av kundnummer kontaktas Läkemedelsenheten (jessica.eriksson@regiongavleborg.se), som ansöker om kundnummer för vårdenhetens räkning.

Läkemedelsenheten upprätthåller en förteckning över samtliga beställande enheter med koppling till kundnummer och kostadsställe.

Alla förändringar rörande beställande enheter ska förmedlas till Läkemedelsenheten som meddelar Apoteket och uppdaterar förteckningen över beställande enheter. Ekonomiavdelningen inom LOV upprättar GLN-koder för de leveransadresser som används för läkemedelsbeställning, och upprätthåller informationen i Inköpssystemet.

Anmälan av behörig beställare

Verksamhetschef, eller vårdenhetschef med överlåtet ansvar för uppgiften, fastställer vilka som ska ha behörighet att beställa läkemedel till respektive kostnadsställe och leveransadress. Mer information finns i rutinen: Läkemedelsförsörjning – Hantering av behörigheter

Behörighet att beställa läkemedel fastställs på blanketten: Läkemedelsförsörjning - Anmälan/avanmälan behörig beställare