Avtal om läkemedelsförsörjning

Landstingets avtal om Läkemedelsförsörjning med Apoteket AB, (inklusive kravspecifikation för tjänsternas utförande), finns att hitta i avtalsförteckningen på Plexus.

Klicka på ”sök i avtalsförteckningen”, välj ”Avtalsområden”, så finns avtalet under punkt nr. 20: ”Läkemedel och läkemedelsrelaterade tjänster”. (Endast åtkomligt för personal som arbetar inom Region Gävleborg).