A-Ö för läkemedelsbeställare

I A till Ö för läkemedelsbeställare finns praktisk information kring läkemedelsbeställning i Region Gävleborg.

I dokumentet finns länkar till Plexus och Platinadokument som endast är åtkomliga för personal som arbetar inom Region Gävleborg.

Läkemedelsförsörjning - A till Ö för läkemedelsbeställare