Dokument, rutiner och blanketter

På denna sida hittar du blanketter, rutiner, checklistor och andra dokument med koppling till läkemedel.

Saknar du något dokument eller någon blankett kontakta gärna lakemedelsenheten@regiongavleborg.se

Övergripande rutin för läkemedelshantering

Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel

Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel – Regiongemensam rutin

Ordinera och förskriva läkemedel

Läkemedelsgenomgång – läkemedelslistor – läkemedelsberättelse

Beställa läkemedel och vaccin

Iordningställa och administrera läkemedel

Förvaring av läkemedel

Kvalitetsuppföljning

Inhalatorer och hjälpmedel