MiX infoblad och nyhetsbrevet MiXat

Här hittar du läkemedelskommitténs och läkemedelsenhetens tidning MiX (som utkommer fyra gånger per år) och nyhetsbrevet MiXat.

Om du har frågor om MiX eller MiXat, synpunkter på innehåll eller idéer på ämnen du vill vi ska skriva om – kontakta gärna lakemedelsenheten@regiongavleborg.se.

MiXat - Läkemedelsenhetens nyhetsbrev

MiXat - juni 2019 (pdf)

MiX infoblad


MiX nr 2 2019 (E-magin) MiX nr 2 2019 (pdf)

Detta är det andra numret av MiX som har det nya utseendet. På hemsidan finns tidningen från och med detta nummer både som bläddringsbar variant (E-magin) och som nedladdningsbart PDF-dokument. I detta nummer redovisas en lokal studie som visar att patienter från äldreboenden i länet relativt ofta får behandling mot urinvägsinfektion, även utan symtom. Förskrivningen av fluorokinoloner i Gävleborg är relativt hög, vilket vi skriver om i en annan artikel. Vi uppmärksammar även den kraftiga minskning av narkotiska hostmediciner och diklofenak som regionens hälsocentraler stått för utifrån kommitténs nya förskrivningsmål.

Ida Lindgren vetenskapligt arbete Handläggning av patienter från särskilt boende på sjukhuset – hur ofta behandlas asymtomatisk bakteriuri med antibiotika? (pdf)


MiX nr 1 2019 (E-magin)

Första numret av MiX 2019 kommer med nytt utseende. Även de reviderade läkemedelsrekommendationerna för 2019-2020 presenteras i nytt format. I detta nummer kan du läsa om förändringar i den tryckta kortversionen samt den längre versionen som återfinns i appen samt på hemsidan. Vi presenterar även några av de större förändringarna som skett i rekommendationerna. Du kan också läsa om de uppdaterade regiongemensamma rekommendationerna för barn.