MiX infoblad och nyhetsbrevet MiXat

Här hittar du läkemedelskommitténs och läkemedelsenhetens tidning MiX (som utkommer fyra gånger per år) och nyhetsbrevet MiXat.

Om du har frågor om MiX eller MiXat, synpunkter på innehåll eller idéer på ämnen du vill vi ska skriva om – kontakta gärna lakemedelsenheten@regiongavleborg.se.

MiXat - Läkemedelsenhetens nyhetsbrev

MiXat - juni 2019 (pdf)

MiX infoblad

MiX nr 1 2020 (E-magin) MiX nr 1 2020 (pdf)

En fråga som diskuteras flitigt i olika forum är hur man bäst behandlar sömnbesvär. I årets första nummer av MiX finns en sammanställning av tillgänglig evidens för behandling med melatonin. Vi presenterar även några uppdateringar av behandlingsriktlinjer och material som nu finns tillgängliga.