MiX infoblad och nyhetsbrevet MiXat

Här hittar du läkemedelskommitténs och läkemedelsenhetens tidning MiX (som utkommer fyra gånger per år) och nyhetsbrevet MiXat.

Om du har frågor om MiX eller MiXat, synpunkter på innehåll eller idéer på ämnen du vill vi ska skriva om – kontakta gärna lakemedelsenheten@regiongavleborg.se.

MiXat - Läkemedelsenhetens nyhetsbrev

MiXat - juni 2019 (pdf)

MiX infoblad

MiX nr 4 2019 (E-magin) MiX nr 4 2019 (pdf)

I sista numret av MiX 2019 vill vi bland annat bjuda på julklappstips till alla förskrivare i Region Gävleborg. Ni kommer att hitta en hel del matnyttig information om hur ni som förskrivare kan spara pengar genom att göra kloka och ekonomiska val av läkemedelsbehandling. God Jul och Gott Nytt År önskar Läkemedelskommittén! 

 

 

 


MiX nr 3 2019 (E-magin) MiX nr 3 2019 (pdf)

Nytt nummer av MiX ute nu! I detta nummer tar vi upp frågan om det finns något värde med läkemedelsbehandling vid subklinisk hypotyreos genom en sammanställning av nyare studier och evidens. Hur inhalatorer påverkar klimatet beskrivs i en annan artikel. Det finns en stor besparingspotential genom att välja generiskt pregabalin, läs mer om detta på sidan 3. Glöm inte att boka in Mellansvenskt läkemedelsforum 5-6 februari 2020. Programmet hittar du på framsidan.

 


MiX nr 2 2019 (E-magin) MiX nr 2 2019 (pdf)

Detta är det andra numret av MiX som har det nya utseendet. På hemsidan finns tidningen från och med detta nummer både som bläddringsbar variant (E-magin) och som nedladdningsbart PDF-dokument. I detta nummer redovisas en lokal studie som visar att patienter från äldreboenden i länet relativt ofta får behandling mot urinvägsinfektion, även utan symtom. Förskrivningen av fluorokinoloner i Gävleborg är relativt hög, vilket vi skriver om i en annan artikel. Vi uppmärksammar även den kraftiga minskning av narkotiska hostmediciner och diklofenak som regionens hälsocentraler stått för utifrån kommitténs nya förskrivningsmål.

Ida Lindgren vetenskapligt arbete Handläggning av patienter från särskilt boende på sjukhuset – hur ofta behandlas asymtomatisk bakteriuri med antibiotika? (pdf)


MiX nr 1 2019 (E-magin)

Första numret av MiX 2019 kommer med nytt utseende. Även de reviderade läkemedelsrekommendationerna för 2019-2020 presenteras i nytt format. I detta nummer kan du läsa om förändringar i den tryckta kortversionen samt den längre versionen som återfinns i appen samt på hemsidan. Vi presenterar även några av de större förändringarna som skett i rekommendationerna. Du kan också läsa om de uppdaterade regiongemensamma rekommendationerna för barn.