Kontakta läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten samordnar läkemedelsfrågor i Region Gävleborg och är en stödfunktion för allehanda frågor som rör läkemedel, läkemedelshantering och stödsystem.

Läkemedelsenhetens farmaceuter arbetar även kliniskt på vårdavdelningar och i primärvård, utför kvalitetsuppföljning av vårdens läkemedelshantering samt ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukvården.

Läkemedelsenhetens och Läkemedelskommitténs sidor finns på www.regiongavleborg.se/lakemedelDär hittar du information om läkemedel som du som läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan ha nytta av under ditt dagliga arbete. 

Kontakta oss gärna på lakemedelsenheten@regiongavleborg.se.

Läkemedelsenheten

Vi som arbetar på Läkemedelsenheten är

Gävle

Hanna Arolaakso hanna.arolaakso@regiongavleborg.se
Rebecca Weisberg rebecca.weisberg@regiongavleborg.se
Jenny Edin jenny.edin@regiongavleborg.se
Catarina Andreasson catarina.andreasson@regiongavleborg.se
Åsa Andersson asa.b.andersson@regiongavleborg.se
Madeleine Björklund, madeleine.bjorklund@regiongavleborg.se
Katarina Blomberg, katarina.blomberg@regiongavleborg.se 
Johanna Carlsson, johanna.carlsson@regiongavleborg.se
Josefine Carlsson,  
Jessica Eriksson, jessica.eriksson@regiongavleborg.se
Mari Furucrona, mari.furucrona@regiongavleborg.se 
Ann-Charlotte Liljeby, ann-charlotte.liljeby@regiongavleborg.se 
Anna Lindblad, anna.a.lindblad@regiongavleborg.se 
Karin Olén, karin.olen@regiongavleborg.se 
Anna Pettersson, anna.k.pettersson@regiongavleborg.se 
Johanna Sulku, johanna.sulku@regiongavleborg.se  
Elin Isaksson, elin.isaksson@regiongavleborg.se 
Tobias Westin,  tobias.westin@regiongavleborg.se

Hudiksvall 

Sara Emanuelsson, sara.emanuelsson@regiongavleborg.se
Anna Engström,  
Eva Eriksson, eva.eriksson@regiongavleborg.se
Katarina Flyrén, katarina.flyren@regiongavleborg.se
Annika Torin  annika.torin@regiongavleborg.se

 

Kontakta oss: lakemedelsenheten@regiongavleborg.se

 

Läkemedelskommittén

Läkemedelsenheten samarbetar med Läkemedelskommittén