Inga ändrade rekommendationer angående febernedsättande läkemedel vid covid-19

Läkemedelsverket ändrar inte rekommendationer angående febernedsättande läkemedel vid covid-19. Paracetamol, ibuprofen eller andra anti-inflammatoriska värktabletter (NSAID-läkemedel) kan användas för att lindra symptom vid virusinfektion. Det finns inga skäl till förändrade rekommendationer med anledning av covid-19.

Det finns i nuläget inte några vetenskapliga data som talar för att febernedsättande och smärtlindrande läkemedel (innehållande till exempel ibuprofen, naproxen och paracetamol) skulle vara ogynnsamt för sjukdomsförloppet vid covid-19 eller andra virusinfektioner meddelar Läkemedelsverket.

Detta budskap meddelar även den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. EMA och Läkemedelsverket övervakar situationen noga och kommer att granska all ny information som blir tillgänglig om denna fråga i samband med pandemin.

Källa: Läkemedelsverket 2020-03-18