Vårdrutiner

Vårdrutiner som kan vara aktuella efter exempelvis SIP eller vårdplanering. Här finns ett urval av rutiner.

Hälsoval Gävleborg

Samverkansdokument Hälsoval Gävleborg

Medicinska rutiner och stöddokument Hälsoval Gävleborg

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK)

Region Gävleborg inför Nationellt kliniskt kunskapsstöd (NKK) som stöd i den kliniska vardagen. Både Region Gävleborg och den kommunala hälso-och sjukvården har nytta av kunskapsstödet.

Mer information se Nationellt kliniskt kunskapsstöd.