Kunskapsstöd om SIP

SKL erbjuder bland annat utbildningspaket för dig som arbetar med SIP eller just ska börja.

Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.

Kunskapsstöd om SIP - SKL