Resfria möten (Skype) - beskrivning

Inom ramen för samverkan kring utskrivning kan medarbetare inom länets kommuner och Region Gävleborg behöva mötas över geografiska och organisatoriska gränser.

Använd gärna resfria möten vid samverkan kring en patient. Läs gärna hur du går till väga.

Beskrivning för resfritt möte - Skype (pdf)
Anslut videokonferenssystem till resfritt möte - Skype (pdf)
Bjud in till resfritt möte - Skype (pdf)
Delta i resfritt möte - Skype (pdf)