Nationell patientöversikt, NPÖ

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos landsting, kommuner och privata vårdgivare i hela landet.

Instruktioner

Användarguide NPÖ (pdf)

Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmerna kommer från Inera och finns på YouTube. Filmerna innehåller testdata.

Introduktion - NPÖ 

Inloggning - NPÖ

Startsidan- NPÖ

Översikt - NPÖ

Informationstyper - NPÖ

Krav för att ta del av information i NPÖ

För att få ta del av NPÖ krävs patientens samtycke och en vårdrelation med den patient som du efterfrågar information om.

För att inloggningen ska vara säker och för att uppfylla patientdatalagens krav krävs att användaren identifierar sig med e-tjänstekort (SITHS-kort) med tillhörande kod och är inlagd i ett medarbetaruppdrag (beställs av chef).

Inloggning NPÖ

Inloggning NPÖ

NPÖ demomiljö 
I demomiljön kan du testa och se hur applikationen fungerar.

Uppgifter som i dagsläget presenteras från Region Gävleborg

  • Patientens namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter till närstående eller företrädare och om det finns ett tolkbehov. 
  • Diagnoser (ej från primärvården).
  • Slutenvård/öppenvård: Anteckningar från alla verksamhetsområden (ej vuxenpsykiatri) oavsett yrkeskategori.
  • Primärvårdens anteckningar från läkare, omvårdnad, fysioterapeut, arbetsterapeut, barnmorska, BVH, dietist, logoped.
  • Uthämtade läkemedel (läkemedelsförteckning från apoteket).
  • 1177-dokumentation kring rådgivningsstöd. 
  • Mer information om NPÖ finns på Inera.se