Utredningsuppdraget

Utredningsuppdraget om nära vård.

Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso-och sjukvårdsnämnden beslutade 5 april 2018 att:

Hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att utifrån budget 2018 och de statliga utredningarna genomföra en fördjupad analys i syfte att föreslå åtgärder som stöder utvecklingen av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på den nära vården. Hälso- och sjukvårdsdirektören ska fortlöpande informera hälso- och sjukvårdsnämnden om arbetet. Här nedan kan du läsa resultatet av analysen samt hälso- och sjukvårdsnämndens inriktningsbeslut om en utveckling mot en God och nära vård i Gävleborg.

God och nära vård i Gävleborg (pdf)

Se § 67 i protokollet från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2018-04-05 (pdf) (Diarienummer HSN 2018/141)

Se § 12 i protokollet från hälso- och sjukvårdsnämndes sammanträde 2019-01-16 (pdf) - Utveckling av God och nära vård i Gävleborg - beslut (HSN 2018/141)