Statliga utredningar - nära vård

Statliga utredningar visar att resurserna i vården kan användas på ett bättre sätt. För att effektivisera vården behövs en bättre organisation än den som finns idag.

SOU 2016:2 - Effektiv vård - pekade på att vårdens resurser behöver användas effektivare, första linjens vård behöver bli bättre och mer tillgänglig för befolkningen, nya arbetsformer behövs, med mobila och digitala lösningar. 

Samordnad utveckling för god och nära vård - pågående statlig utredning Samordnad utveckling för god och nära vård - konkretiserar förslag, två delbetänkanden har kommit med förslag.